İçerikler

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ, İCRA BORCU ÖDEME VE DOSYA KAPAMA

 

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE BORÇ ÖDEME NASIL YAPILIR?  VARLIK ŞİRKETLERİ İLE NASIL ANLAŞMA YAPILIR? VARLIK ŞİRKETİNE OLAN BORCU ÖDEMEZSEM NE OLUR? İCRAA DOSYASI NASIL KAPATILIR?

Varlık Yönetim şirketleri, bankalar ile çalışan ve BDDK kayıtlı işlem yapan şirketlerdir. Prensip olarak çalışma sistemlerinde borçlunun borcunu ödemesi için hukuki süreçleri yöneten şirketlerdir. Bankalarda oluşan ve icralık duruma düşen alacakların bankalar tarafından tahsil edememesi sonucunda belli miktarlar karşılığında varlık şirketlerine satılması sonucunda kişilerin borçlarının devir edilmesi anlamına da gelmektedir.

Varlık Yönetim şirketleri BDDK tarafından onaylanmış olmasının yanında icra daireleri tarafından da muhatap alınan şirketlerdir. Kişilerin bankalara olan borçlarını çok cüzi rakamlarla satın alarak, bu borçları tahsil etme adına birçok faaliyet yürüttükleri de bilinmektedir.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE BORÇ ÖDEME NASIL YAPILIR?

Banka tarafından belirli bir süre hukuki süreç işletilen borç hakkında tahsilat yapılamamasının ardından devreye Varlık Yönetim Şirketleri girmektedir. Borç devri ile birlikte banka bu şirketlere sizlere ait kişisel verileri de verir ve ilk fırsatta bu şirketler borçlular ile iletişime geçme arayışına girerler. Borçluların şirketler ile yaptığı ve yapacağı görüşmelerde temel esas “borçlunun borcunu ödemesi” olmaktadır. Belirli taksitler yada indirimli peşin ödeme teklifleri sunulabilmektedir, aynı zamanda pazarlık usulüne göre de borç tutarının revize edildiği bilinmektedir. Peki belirlenen borç tutarını hangi yollar ile ödeyebiliriz?

Varlık yönetim şirketlerine olan borçları bizzat şirketin hesabına yatırabilir veya icraa dairesi hesabına dosya numarası belirterek ödeme yapılabilmektedir. İcraa dairesi ödemeleri yapılırken kesinlikle dosya numarası belirtilmeli ve dosyanızın kapandığından emin olunmalıdır. Aksi durumda istenmeyen sonuçlar ve uzun mahkeme süreçleri de yaşanabilmektedir.

Varlık yönetim şirketleri borçlular ile olan her görüşmeyi kayıt altına almaktadır. Şirket politikaları gereği bu verileri işleme ve güvenlik amaçlı saklamakla hükümlü oldukları da bilinmektedir. Bu yazımızda borç ödeme ve tahsilat anında sizlere altın değerinde bir bilgi sunmak istiyoruz. Varlık yönetimi ile yapılan her telefon görüşmesini kayıt altına almanızda büyük fayda mülahaza etmekteyiz. Ayrıca kayıt altına aldığınızı bu şirket görevlisine sözlü olarak belirtmeniz durumunda mahkeme süreçlerinde delil olarak sayılabileceğini de belirtmek isteriz. Beyan -söz- sadece o an konuşmanızda geçerli olacaktır. Mümkün mertebe ödeme takvimini protokol haline imzalı olarak talep etmek borçlunun faydasına olacaktır.

VARLIK ŞİRKETLERİ İLE NASIL ANLAŞMA YAPILIR?

Varlık şirketleri ile anlaşmalar genellikle taksitli ödeme yolu ile olmaktadır. Faizli borç üzerinden tekrar oluşturulacak faizli ödeme planı ile uzun vadede yapılabilecek ödeme seçeneğidir. Ancak batık borç olarak tanımlanan bu tutarları varlık şirketleri hemen nakite çevirmek ister. Bu sebeple %50 hatta daha fazla indirim ile borçludan nakit olarak istemektedir. Bu durumda olan borçluların kesinlikle pazarlık sürecini dikkatli yönetmeleri ve borçlarını tek seferde ödeyerek icra dosyasının kapandığına dair resmi mahkeme kararını almalarında fayda görülmektedir. Varlık şirketleri ile yapılacak anlaşmaların kesinlikle sözlü beyanlarda kalmaması protokole dökülerek karşılıklı imzalanması da önemli noktalardandır.

VARLIK ŞİRKETİNE OLAN BORCU ÖDEMEZSEM NE OLUR?

Varlık yönetim şirketleri temel olarak batık banka borçlarının tahsiline yönelik çalışma yapan ve yasal prosedürler uygulayan şirketlerdir. Bu şirketlere olan borçların ödenmemesi durumunda icra yoluna başvurulduğu ve uzun süreli bir alacak takibi yapıldığı bilinmektedir. İcra dosyası kapsamında borçlunun varsa maaşı, varsa aracı ve varsa evine haciz işlemi uygulanmaktadır. Ayrıca Varlık yönetim şirketleri ile protokol imzalanması durumunda ve bu protokolün yerine getirilmemesi durumunda TCK ilgili maddeleri kapsamında hapis cezası da uygulanabilmektedir.

İCRAA DOSYASI NASIL KAPATILIR?

İcra dosyaları bankalara, kurumlara ve kişilere karşı oluşan borçların ödenmemesi sonucunda yargı yolu ile tahsil edilmesi anlamına gelmektedir. İcra dosyaları genellikle alacaklı kurum ve bankalar tarafından avukatlar aracılığı ile açılır ve İcra müdürlüklerince yürütülmektedir. Belli süreçler işletilerek borcun tahsili amaçlansa da borçlunun üzerine kayıtlı taşınır-taşınmaz malları ve SGK kapsamında alınan kayıtlı maaşlarından kesinti yapılarak da tahsil edilmektedir. Borcun ödemesini takiben dosya kapama işlemi de yine icra müdürlükleri tarafından talep doğrultusunda yapılmaktadır. Alacaklı avukatın tahsilat makbuzunu ve kapatma yazını resmi makamlara iletmesine müteakiben 7 iş günü içerisinde dosya kapanmaktadır. Dosyanın kapatılması için borç ödemesinin dışında borcun %0-3 oranında Kapama tahsilatı yapılması gerekmektedir. Borçlunun dosya kapama işlemi için alacaklı veya alacaklı vekili ile iletişimde kalması önem arz etmektedir. İcra dosyalarının kapanmasının ardından tüm rehin ve haciz işlemleri de son bulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir